ДИАДА ИНЖЕНЕРИНГ


Фирма 'ДИАДА ИНЖЕНЕРИНГ' ООД - гр. София е  строителна фирма, основана през 1995 г. ф. дело №: 18376 на СГС.

Специализирана е  в цялостното изграждане на:

  • промишлени сгради и съоръжения;
  • предприятия на хранително-вкусовата промишленост;
  • складови, търговски, административни сгради,бензиностанции и др.

с основна дейност: Производство и Строителство на метални конструкции

 Фирма 'ДИАДА ИНЖЕНЕРИНГ' ООД извършва и:

  • Проектиране на сгради и съоръжения
  • Строителство - сглобяеми стоманобетонни конструкции
  • Строителство - монолитни стоманобетонни конструкции
  • Изпълнение на износоустойчиви бетонови настилки
  • Вносител на изолационни панели и ламарина

Член е на Българската строителна камара от 2000г./Удостоверение №10405/ .
След вливането на БСтр.К  през 2006г. в Камарата на строителите в България  продължава като член  на КСБ.

При учредяването на  Централния професионален регистър на строителя  е вписана с Протокол №64 от 08.10.2008г.за изпълнение на :

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС

1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС

ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45- Строителство на Националната класификация на икономическите дейности)

Контрол върху качеството :
Във фирмата е въведена Система за управление на качеството  БДС EN ISO 9001: 2008 – Сертификат за регистрирана система за управление на качеството приложима за : СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ- ORGANIZATION FOR TECHNICAL CONFORMITY .

Контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд се изпълнява от 3 лица със съответната квалификация и Удостоверения.

Техническо съоръжаване:
Фирмата разполага със собствена производствена и складова база в гр.София и с.Нови хан. Товарни и лекотоварни камиони, машини и съоръжения за обезпечаване на строителните и производствени дейности.


Прикачени документи:

Top