Производствен опит и клиенти


ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЕКТ
1 ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- кв.СУХОДОЛ
Метално хале с инсталация за сепариране на неопасни отпадъци- пълен инженеринг
Изграждане на автокантар- два броя
2 ЕЛБИ БУЛГАРИКУМ ЕАД Реконструкция, модернизация и разширение на завод за производство на европейски сирена и БСС- гр.Видин ЮПЗ
Изграждане на "Хладилни камери за сирене и кашкавал-7 бр." -гр.Видин ЮПЗ
Изграждане на "Цех за реализация готова продукция" - гр.Видин ЮПЗ
Изграждане на "Цех за асортименти на млечни продукти" - гр.Видин ЮПЗ
Изграждане на "Едноетажно складово хале"- гр.Видин ЮПЗ
Реконструкция и модернизация на Инженерен корпус база "Малашевска" №12А, гр.София
3 "БОРО - Б.ДАЧЕВ" ЕТ І.Производствена и складова база сухи строителни смеси /лепила шпакловки и др./с.Мрамор, м.Стопански двор У.П.И.І-749,750 - пълен инженеринг
1.Производствен корпус 1-2
2.Складово хале за готова продукция с навес №1
3.Складово хале за пясък със сушилна инсталация
4.Складово хале за готова продукция №2
5.Площадкова канализация и водопровод
6.Производствена база - Разширение
7.Автокантар 60т
ІІ."Офис сграда , склад и магазин на фирма "БОРО"гр.София
бул."Черни връх"№177 - пълен инженеринг
ІІІ."Магазин за строителни материали със склад и офис на фирма "БОРО"- р-н Люлин У.П.И.VІ-1266, кв.12 гр.София- пълен инженеринг
4 АСМАТЕХ ООД Складово хале за хидро и топлоизолац.материали с. Мрамор
5 "НЕДЖИН"ООД "Метални навеси на инсинератор на Александровска болница"
-гр.София
6 "БУТАН ГАЗ"ЕООД "Ж.П.разтоварище за пропан-бутан в з-д "Стомана"гр.Перник
7 "АТИКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД "Реконструкция офисна сграда и разширение складова база "-гр.София
8 "АКЦЕНТ МЕДИА" ООД Изработка и монтаж рекламни съоръжения
9 "ЗАК"ООД Изработка и монтаж рекламни билбордове
10 СТОПАНСКА БАНКА-гр.Радомир Сухо строителство и интериорни решения
11 "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Изработка и монтаж инженерни съоръжения на петролен терминал -Илиянци
12 "ХБК КОКА-КОЛА БЪЛГАРИЯ" АД Разширение и реконструкция на складова база - гр.София
Изграждане на хладилни камери , складова база- гр.София
Силози и филтри за активен въглен- база Костинброд
Изграждане на "Чисти” производствени помещения и пасарелка- производствена база гр. Костинброд
Изграждане на "Чисти” производствени помещения - производствена база гр.Търговище
13 "ЧИСТОТА ИСКЪР" ЕООД Изграждене на Метален навес-ул.Искърско шосе №2
Реконструкция административна сграда-ул.Искърско шосе №2
14 "D&N -Диан Недялков"ЕТ "Автосервиз" кв.Подуене, гр.София
15 МИРЕКС АВТО ООД "Автосервиз и магазин за авточасти" кв.Овча купел, ул. Обиколна, гр.София
16 АЯКС ООД Метално хале - кв.Витоша, гр.София
17 "ТЪРГОВСКА ЛИГА" Разширение и реконструкция Национален аптечен център- гр.София бул."Г.М.Димитров"№1
18 "МЕЛНИЦА - Радослав Ламбрев- гр.Кюстендил" ООД Разширение и обновяване на "МЕЛНИЦА - Радослав Ламбрев - гр.Кюстендил
19 БАР КОКТЕЙЛ „МАРАЯ” Бутиков интериор
20 "ЕКО БАЛКАН" АД Изграждане на хладини камери за готова продукция гр.Тетевен
Реконструкция, модернизация и разширение на млекопреработвателно предприятие гр.Тетевен
Пречиствателна станция към млекопреработвателно предприятие гр.Тетевен
21 "УНИФАРМ"АД "Реконструкция на Административна сграда" гр.София
22 "ВиК БЕБРЕШ" ЕООД -гр.Ботевград СМР за обект:"Изграждане на пояс І на СОЗ на яз.Бебреш
23 "К енд К ЕЛЕКТРОНИКС" ООД "Складова база "Ботунец"-1 -гр.София
"Складова база "Ботунец"-2 -гр.София
"ТЕХНОМАРКЕТ ЕВРОПА" бул."Цариградско шосе"№92
гр.София - монжаж ограждаща конструкция и панели
24 "ТАНГРА АВ"ООД Изграждане на Производствен корпус- Производствено търговски център ТАНГРА АВ-бул."Европа"№174- гр.София
25 "САКСА" ООД Петролен терминал- база "Булгарплод"-
Бензиностанция - "АВАНТИ Долна баня"-гр.Долна баня
Бензиностанция - „КРУИЗ Правец”-гр.Правец
Бензиностанция - "КРУИЗ Бухово"-гр.Бухово
Бензиностанция - „"КРУИЗ Живково"-Първокласен път Ихтиман- Самоков
Реконструкция "КРУИЗ Гео Милев"-гр.София,
Бензиностанция "КРУИЗ Първа Българска Армия"-гр.София
26 "БЕНАКС"АД Изграждане на метален навес за готова продукция
Изграждане на КПП
Реконструкция на пречиствателна станция
Реконструкция и изграждане на ново осветление в " Бутилиращ цех"
Реконструкция и изграждане на ново осветление в" Търговски склад"

Разширение и реконструкция на производствено хале  

27 

 КЕН АД

Месопреработвателно предприятие 

Производствен корпус с административна част – пристройка 

Метална конструкция и ограждане с топлоизолационни панели 


Top