Индустриални / Обществени / Други /


K&K ЕЛЕКТРОНИКС ООД


Техномаркет Европа - гр.София, бул. Цариградско шосе 92 - метална обграждаща конструкция и панели


БОРО - Б. ДАЧЕВ ЕТ


Офис - сграда, склад и магазин на фирма БОРО, гр. София, р-н Люлин
Офис - сграда, склад и магазин на фирма БОРО, гр.София, бул. Черни връх 177
Офис - сграда, склад и магазин на фирма БОРО, гр.София, бул. Черни връх 177
Офис - сграда, склад и магазин на фирма БОРО, гр.София, бул. Черни връх 177


ТЪРГОВСКА ЛИГА


Реконструкция и разширение на Национален аптечен център - гр. София, бул. Г.М.Димитров 1


IEC - Интер Експо Център


IEC - Интер Експо Център


София Кредит ЕООД


Търговски площи - павилиони ПИ 2072 ж.к.'Дружба ІІ', р-н Искър, гр. София


Top